ΣΧΕΤΙΚΟ: Υ.Α. Αριθμ. 33120/ΓΔ4 Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας (Αρ. ΦΕΚ 681/6-3-2017).

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Α  Λ  Ο  Υ  Μ  Ε

Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ,

να καταθέσουν στο Ε.Κ. Καστοριάς (Εργατικές Κατοικίες, Χλόη Καστοριάς, Τ.Κ. 52100, τηλ. 24670-26195, 6945-391282 υπόψη κ. Αποστόλου) σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018, έως ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής:

 1. Προορισμός: Πλανητάριο Θεσσαλονίκης
 2. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018
 3. Συνολικός αριθμός μετακινουμένων μαθητών 46 μαθητές/τριες και 3 συνοδοί καθηγητές
 4. Τρόπος μεταφοράς των μαθητών:   Λεωφορείο
 5. Χρονική διάρκεια μετακίνησης: Μία (1)  ημέρα
 6. Αναχώρηση  Τετάρτη 28.02.2018 ώρα 8:30 π.μ. από το ΕΠΑ.Λ Καστοριάς
 7. Μετάβαση στο Πλανητάριο Θεσσαλονίκης.
 8. Αναχώρηση από το Εμπορικό Κέντρο ΚΟΣΜΟΣ Θεσσαλονίκης ώρα 17:00 και επιστροφή στην Καστοριά.
 9. Ασφάλεια: Υποχρεωτική ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης
 10. Παρακαλούμε επίσης, κατά τη σύνταξη της προσφοράς να λάβετε υπόψη σας και τα εξής:
 • Η μετακίνηση των μαθητών θα γίνει με κλιματιζόμενα λεωφορεία που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης σχετικής νομοθεσίας (πχ. ΚΤΕΟ κτλ)
 • Με την προσφορά σας θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτετε ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τον διευθυντή, ο οποίος θα ορίσει επιτροπή για να επιλέξει το ταξιδιωτικό γραφείο.

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.