ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ να καταθέσουν στο Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού σφραγισμένη προσφορά (σε πρωτότυπη μορφή) συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά μέχρι την 17/1/ 2018 και ώρα 12:00. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του Διευθυντή αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας και δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παρίστανται στη διαδικασία. Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας αναφέρουμε τα εξής :

Συνημμένα
Download this file (Πρόσκληση.doc)Πρόσκληση.doc[ ]90 kB