Εκτύπωση

Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει  ημερήσια «εκπαιδευτική εκδρομή», της Γ΄ τάξης στην Θεσσαλονίκη, με μετακινήσεις σε εκπαιδευτικούς προορισμούς στην πόλη. Ημερομηνία:  16/02/2018 και ώρα 07:00. Θα συμμετέχουν 61  +/-3 μαθητές και τέσσερεις (4) συνοδοί καθηγητές.

Η εκδρομή θα γίνει  οδικώς από Καστοριά – Θεσσαλονίκη και επιστροφή.

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ που θα οργανώσει την παραπάνω εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Γ΄ τάξης, παρακαλούμε να μας αποστείλετε - σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε – μέχρι  την Τετάρτη 20/12/2017 και ώρα 12:00 στο σχολείο (ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο) κλειστή προσφορά.

Εκπρόθεσμες προσφορές ή προσφορές  που δεν μπορούν να συγκριθούν όπως έχει ζητηθεί δεν θα  ληφθούν υπόψη. Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα προβλεπόμενα  έγγραφα, (ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, ασφαλιστικές καλύψεις κ.λ.π.).

Κατηγορία: 2017 - 2018
Εμφανίσεις: 231