Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να υποβάλουν τις προσφορές τους σχετικά με την εκδρομή των τάξεων Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου του σχολείου μας στη Θεσσαλονίκη (Αμερικανική Γεωργική Σχολή).

Η προσφορά κατατίθεται κλειστή (σφραγισμένη) στο Σχολείο έως την Τρίτη 04 Απριλίου 2017, 12:00μ.μ.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου,  η  οποία βρίσκεται σε ισχύ.

Περισσότερες πληροφορίες: