ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

Τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο ΕΠΑ.Λ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ σφραγισμένη προσφορά μέχρι τη Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:00.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Συνημμένα
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5 ήμερης εκδρομής.doc)Πρόσκληση[ ]78 kB