ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο Επαγγελματικό Λύκειο Άργους Ορεστικού σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ..

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα ανοιχτούν αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας και δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παραβρεθούν.

 

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής: