Τα τμήματα Γενικής Παιδείας της A΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Άργους Ορεστικού θα πραγματοποιήσουν ημερήσια εκπαιδευτική  εκδρομή στη Θεσσαλονίκη,  στη ΔΕΘ και  στην Εικαστική  Έκθεση “Alive” στο  πλαίσιο του  μαθήματος των Αγγλικών    στις   14/12/2018 . 

Μετάβαση και επιστροφή οδικώς Άργος Ορεστικό – Θεσσαλονίκη  – Άργος Ορεστικό.

Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών που θα συμμετάσχουν  85.Αριθμός συνοδών 5.

Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων θα γίνονται δεκτές σε σφραγισμένο φάκελο με τα επισυναπτόμενα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι 08/11/2018 ώρα 12:00 το μεσημέρι, στη Διεύθυνση ΓΕΛ.  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Π. Μελά 2, Τ.Κ. 52200, ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ.

΄Ανοιγμα προσφορών 09/11/2018 και ώρα 13:00 π.μ στο γραφείο του Δ/ντή του σχολείου.

Στις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων πρέπει να αναγράφονται :