Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Α  Λ  Ο  Υ  Μ  Ε

Τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο Γυμνάσιο Μεσοποταμίας (Μεσοποταμία Καστοριάς Τ.Κ. 52050, τηλ. 24670-61381, υπόψη κας Κοτσάνη Γλυκερίας) σφραγισμένη προσφορά με υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ, φωτοτυπία του συμβολαίου, και με την αναγραφή του ειδικού αριθμού και τα πρωτότυπα παραστατικά και ασφάλιση αστικής ευθύνης, όπως προβλέπει η νομοθεσία, μέχρι την Παρασκευή  16 Μαρτίου 2018, ώρα 11:00 το μεσημέρι. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το Γυμνάσιο Μεσοποταμίας Καστοριάς μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα παραληφθούν από τη διευθύντρια, η οποία θα ορίσει επιτροπή καθηγητών, αντιπροσώπων των μαθητών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, όπως προβλέπει ο νόμος για να αξιολογήσει και θα επιλέξει το ταξιδιωτικό γραφείο σύμφωνα με το συμφέρον, την ασφάλεια των μαθητών αλλά και την ποιότητα δεδομένων της εκδρομής.

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής:                               

  1. Στην εκδρομή θα συμμετέχουν μαθητές από το Γυμνάσιο Μεσοποταμίας
  2. Τόπος διεξαγωγής της εκδρομής: Αθήνα
  1. Χρονική διάρκεια μετακίνησης:

α)τρεις (3) ημέρες (δύο διανυκτερεύσεις στις 2 και στις 3 Μαΐου 2018)

  1. Αναχώρηση: Τετάρτη 2/5/2018 ώρα 7:00 από τον χώρο του Γυμνασίου Μεσοποταμίας
  2. Επιστροφή: Παρασκευή 4/5/2018 ώρα 22:00
  1. Αριθμός μετακινουμένων: τριάντα έξι (36) μαθητές/τριες (+/- τρείς) και τρεις (3) συνοδοί καθηγητές
  2. Τρόπος μεταφοράς: Οδικώς με λεωφορείο
  1. Κατηγορία καταλύματος: Ξενοδοχείο 4* .

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.