Προσκαλούμε Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο  ΓΕΛ Άργους Ορεστικού, που στεγάζεται στην Π. Μελά 2, 52200, τηλ. 2467044544, υπόψη του Διευθυντή κ. Αθανάσιου Κάκου, σφραγισμένη προσφορά,  για την τετραήμερη εκδρομή της Β’ Λυκείου στο Ναύπλιο από 4-5-2018 μέχρι 7-5-2018, όπως προβλέπει η νομοθεσία, μέχρι την 16-3-2018, ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από τον Δ/ντή του σχολείου μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής: