Σχετ.: Υ.Α. 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) με θέμα «Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» καθώς και η τροποποίηση αυτής σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 220647/Δ2/23-12-2016 (ΦΕΚ 4227/28-12-2016 τ. Β΄).

To 4ο Γυμνάσιο Καστοριάς προτίθεται να πραγματοποιήσει διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο ΚΠΕ Αρναίας  στις  2/03/2017 και 3/03/2017 (μία διανυκτέρευση στις 2/3/2017). Θα συμμετάσχουν περίπου 29 ( +/-2) μαθητές και δύο ή τρείς (2 ή 3) συνοδοί καθηγητές.

Προκειμένου να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει την παραπάνω μετακίνηση, καλούμε τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο 4ο Γυμνάσιο Καστοριάς (Λεωφόρος Κύκνων και Νεύτωνος, 52100 Καστοριά τηλ. 24670-82072) σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:30, στην οποία  θα πρέπει να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή της εκδρομής (με ΦΠΑ) καθώς και η τιμή ανά μαθητή. Η προσφορά αφορά μόνο στη μετακίνηση με Λεωφορείο.

 Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το  σχολείο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα ανοιχτούν αμέσως  μετά τη λήξη της προθεσμίας παρουσία της επιτροπής που έχει ορισθεί και δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παραβρεθούν. Εκπρόθεσμες προσφορές ή προσφορές  που δεν μπορούν να συγκριθούν όπως έχει ζητηθεί δεν θα  ληφθούν υπόψη.

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής:

  1. Αναχώρηση: Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Καστοριάς
  2. Προορισμός: Αρναία Χαλκιδικής
  3. Αριθμός μετακινούμενων: 29 ( +/-2) μαθητές και 2 ή 3 συνοδοί-εκπαιδευτικοί.
  4. Τρόπος μεταφοράς: Λεωφορείο.
  5. Χρονική διάρκεια μετακίνησης: 2 ημέρες
  6. Αναχώρηση: Πέμπτη 2-3-2017 από το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Καστοριάς
  7. Επιστροφή: Παρασκευή 3-3-2017, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Καστοριάς
  8. Ασφάλεια: Εκτός από την υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης Διοργανωτή, θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά και η πρόσθετη ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας (μαθητών-συνοδών)

...

Περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο.