ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

Τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο Γυμνάσιο Μεσοποταμίας (Μεσοποταμία Καστοριάς 52050, Μεσοποταμία, τηλ. 24670-61381) σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Τρίτη  5 Απριλίου και ώρα 13:30, στην οποία  πρέπει να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή της εκδρομής και η τιμή ανά παιδί .

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το  Γυμνάσιο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα ανοιχτούν αμέσως  μετά τη λήξη της προθεσμίας και δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παραβρεθούν. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Συνημμένα
Download this file (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ.doc)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ.doc[ ]48 kB