Εκτύπωση

To 2ο Γυμνάσιο Καστοριάς προτίθεται   να πραγματοποιήσει ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη στις 19-20 και 21 Απριλίου 2016. Θα συμμετέχουν (23) περίπου μαθητές και  2 συνοδοί καθηγητές.

 Προκειμένου να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει την παραπάνω μετακίνηση, καλούμε τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο 2ο Γυμνάσιο Καστοριάς (Διοκλητιανού 41  Τ.Κ. 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ, τηλ.: 24670-83041) σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016  και ώρα 12:30, στην οποία  θα πρέπει να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή της εκδρομής (με ΦΠΑ) καθώς και η τιμή ανά μαθητή.

 Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το  σχολείο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα ανοιχτούν αμέσως  μετά τη λήξη της προθεσμίας και δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παραβρεθούν. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Κατηγορία: Σχολικές Εκδρομές
Εμφανίσεις: 312