Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ προτίθεται να πραγματοποιήσει μία Τριήμερη ( με δύο διανυκτέρεύσεις) εκπαιδευτική εκδρομή στην ΑΘΗΝΑ. (ημερομηνία αναχώρησης:  ΚΥΡΙΑΚΗ 17-4-2016 ημερομηνία επιστροφής: ΤΡΙΤΗ 19-4-2016. Θα συμμετάσχουν 5 μαθητές 5 γονείς και 3. συνοδοί καθηγητές.

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει την παραπάνω εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών όλων των τάξεων, παρακαλούμε να μας αποστείλετε - σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε – μέχρι την Τετάρτη 23-3-2016 και ώρα 12:00μμ στο σχολείο (ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο) κλειστή προσφορά. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη. Με την προσφορά θα πρέπει να υπάρχει και υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Συνημμένα
Download this file (ATT00452.doc)Πρόσκληση[ ]55 kB