Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωστοποιούμε ότι είναι αναγκαίο να συγκεντρωθούν στοιχεία τεχνικού χαρακτήρα για τις υφιστάμενες κτηριακές υποδομές των σχολικών μονάδων που αφορούν στη χρονολόγηση της κατασκευής, στις διατιθέμενες εγκαταστάσεις και στην κατάσταση διατήρησής τους.
Προς διευκόλυνση του έργου καταγραφής τους συμπληρώθηκε η καρτέλα καταχώρισης «Κτιριακή Υποδομή» της πλατφόρμας myschool [στη σελίδα ΦΟΡΕΙΣ] με νέα πεδία, τα οποία καλούνται να ενημερώσουν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, μεταβαίνοντας στη σελίδα «Στοιχεία συγκροτήματος». Τα «Βασικά στοιχεία Συγκροτήματος» και «Βασικά Στοιχεία Κτιρίων» είναι προσυμπληρωμένα από προηγούμενη φάση λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος myschool, οπότε καταρχάς απαιτείται έλεγχος ορθότητας και τυχόν επικαιροποίησης των ήδη καταχωρημένων στοιχείων και εν συνεχεία συμπλήρωση των νέων πεδίων που έχουν προστεθεί για κάθε κτήριο ξεχωριστά (Κτίριο 1, Κτίριο 2, κ.ο.κ. εφόσον εντός του οικοπέδου υπάρχουν περισσότερα του ενός κτίσματα).

Συνημμένα
Download this file (75ΤΦ4653ΠΣ-Φ7Α.pdf)75ΤΦ4653ΠΣ-Φ7Α.pdf[ ]483 kB