Σχετ.: 1.  Υ.Α. 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) με θέμα «Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

  1. Φ.23/224 / 19-01-2016 «έγκριση σύμπραξης Γυμνασίων Κορησού και Μαυροχωρίου της Δ.Δ.Ε Καστοριάς».

Η Γ΄ τάξη των Γυμνασίων Μαυροχωρίου και Κορησού θα πραγματοποιήσει την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων από 14/04/2016 μέχρι   και 16/04/2016, με δύο διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. Μετάβαση και επιστροφή οδικώς Κορησός & Μαυροχώρι    - Αθήνα – Κορησός & Μαυροχώρι . Θα συμμετάσχουν τριάντα δύο (32) μαθητές και τέσσερεις (4) συνοδοί καθηγητές.

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει την παραπάνω εκπαιδευτική εκδρομή, καλούνται τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο Γυμνάσιο Κορησού (Κορησός Καστοριάς 52052, τηλ: 2467051295) σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Πέμπτη 18-02-2016 και ώρα 11.00πμ.

Συνημμένα
Download this file (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ.doc)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ.doc[ ]74 kB