Σχετ.: Υ.Α. 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) με θέμα «Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

To 4ο Γυμνάσιο Καστοριάς προτίθεται να πραγματοποιήσει διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο ΚΠΕ Κόνιτσας στις 18/04/2016 και 19/04/2016 (μία διανυκτέρευση στις 18/4/2016). Θα συμμετάσχουν περίπου 31 μαθητές και τρείς (3) συνοδοί καθηγητές.

Προκειμένου να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει την παραπάνω μετακίνηση, καλούμε τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο 4ο Γυμνάσιο Καστοριάς (Λεωφόρος Κύκνων και Νεύτωνος, 52100 Καστοριά τηλ. 24670-82072) σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00, στην οποία  θα πρέπει να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή της εκδρομής (με ΦΠΑ) καθώς και η τιμή ανά μαθητή. Η προσφορά αφορά μόνο στη μετακίνηση με Λεωφορείο.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.