Η Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου Άργους Ορεστικού θα πραγματοποιήσει την τετραήμερη εκδρομή στο Ναύπλιο   από     8/4/2016 μέχρι   και 11/04/2016, με τρεις διανυκτερεύσεις στο Ναύπλιο.

Μετάβαση και επιστροφή οδικώς Άργος Ορεστικό - Ναύπλιο     – Άργος Ορεστικό.

Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών που θα συμμετάσχουν 86. Αριθμός συνοδών 4.

Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων θα γίνονται δεκτές σε σφραγισμένο φάκελο με τα επισυναπτόμενα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι 22/02/2016 ώρα 12:00 το μεσημέρι, στη Διεύθυνση ΓΕΛ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Π. Μελά 2, Τ.Κ. 52200, ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ.

΄Ανοιγμα προσφορών 22/02/2016 και ώρα 13:00 μ.μ στο γραφείο του Δ/ντή του σχολείου.