Τα τμήματα επιλογής της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Άργους Ορεστικού θα πραγματοποιήσουν ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, (τα μεν τρία από αυτά, στα πλαίσια του μαθήματος «Καλλιτεχνική Παιδεία» επίσκεψη στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών , ενώ το τμήμα επιλογής στα πλαίσια του μαθήματος <<Διαχείριση Φυσικών Πόρων>>, καθώς και το τμήμα επιλογής στα πλαίσια του μαθήματος <<Εφαρμογές Πληροφορικής>> επίσκεψη στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS) την Παρασκευή 12/02/2016.        

Μετάβαση και επιστροφή οδικώς Άργος Ορεστικό – Θεσσαλονίκη – Άργος Ορεστικό.

Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών που θα συμμετάσχουν 81. Αριθμός συνοδών 4.

Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων θα γίνονται δεκτές σε σφραγισμένο φάκελο με τα επισυναπτόμενα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι 22/01/2016 ώρα 12:00 το μεσημέρι, στη Διεύθυνση ΓΕΛ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Π. Μελά 2, Τ.Κ. 52200, ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ.