...ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ να καταθέσουν στο 2ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς σφραγισμένη προσφορά συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά μέχρι τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 12:00.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του Διευθυντή αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας και δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παρίστανται στη διαδικασία...

 

Συνημμένα
Download this file (2o ΓΕΛ Καστοράς.doc)2o ΓΕΛ Καστοράς.doc[ ]78 kB