Aριθμ. πρωτ. Φ251/149473/Α5/8-9-2017 εγκύκλιος σχετικά με την οργάνωση και διεξαγωγή των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς και το από 8-9-2017 σχετικό Δελτίο Τύπου όπως έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ.

1. μαθημάτων Γενικών Λυκείων,
2. μαθημάτων ΕΠΑΛ γενικής παιδείας και ειδικότητας
3. ειδικών μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή στα οικεία τμήματα
Β. Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698 Β΄/2016) «Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
3. Τις διατάξεις της Φ.151/27299 /Α5 (ΦΕΚ 545 Β΄/2017) Υ.Α. «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων ανά Τμήμα σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων».
4.Τις διατάξεις του άρθρου 5 της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) Υ.Α. «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση

σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4468/2017 (ΦΕΚ 61 Α΄).
6. Τις διατάξεις της αριθμ. 253.2/92419/Α5 (ΦΕΚ 1937 Β΄) Υ.Α «Καθορισμός οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2017.»
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Α 1. Καθορίζουμε το πρόγραμμα διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων έτους 2017, ως ακολούθως:

Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/4-9-2009), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-9-2013), την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10-12-2013), με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α’), καθώς και με το άρθρο 13 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α’/15-2-2017).

Οι υποψήφιοι εισάγονται :
α) Στις Σχολές και τα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, ΑΕΑ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου, Τεχνικού Λυκείου, Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β’).
β) Στις Σχολές και τα Τμήματα/ Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, ΑΣΤΕ, ΑΣΠΑΙΤΕ, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ.
γ) Στις Σχολές και τα Τμήματα/ Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, ΑΣΤΕ, ΑΣΠΑΙΤΕ, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α’) ή ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους Έλληνες κατόχους τίτλου απόλυσης ξένου λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής...

Από  το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επισημαίνεται  ότι  την  Τρίτη 18-7-2017, λήγει η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεων.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, ορίζεται προθεσμία ως και την Πέμπτη 20-7-2017, μέσα στην οποία υποψήφιοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα το μηχανογραφικό τους δελτίο, μπορούν να προχωρήσουν σε μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων.

Για την υλοποίηση της διαδικασίας, όσοι υποψήφιοι τυχόν επιθυμούν μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων, πρέπει να επισκεφθούν στο διαδίκτυο την ηλεκτρονική διεύθυνση https://exams-delpref.it.minedu.gov.gr. Μέσω αυτής της εφαρμογής, θα μπορούν ΜΟΝΟ να διαγράψουν κάποια/κάποιες από τις προτιμήσεις τους ή και όλες. Διευκρινίζεται ότι δεν θα μπορούν να αλλάξουν τη σειρά των προτιμήσεων ούτε να προσθέσουν νέες προτιμήσεις. Μετά την διαγραφή/ές κάποιας προτίμησης, οριστικοποιούν εκ νέου το μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο διατηρεί τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου αλλά με νεότερη ημερομηνία.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι οριστική και μετά την παρέλευσή της δεν θα γίνει δεκτή καμία αλλαγή στα μηχανογραφικά δελτία. Η εφαρμογή θα κλειδώσει και θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική επεξεργασία των μηχανογραφικών δελτίων.

Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο, από την επόμενη εβδομάδα, θα έχουν πλέον πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, μόνο για να βλέπουν την οριστικοποιημένη μορφή του μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

Τροποποίηση της με αριθμ 221893 /Β1/ 27-12-2016 (ΦΕΚ 4268 / τ. Β΄) ΚΥΑ « Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών – δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ.

Συνημμένα
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ_signed.pdf)ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ_signed.pdf[ ]446 kB