Τροποποίηση της με αριθμ 221893 /Β1/ 27-12-2016 (ΦΕΚ 4268 / τ. Β΄) ΚΥΑ « Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών – δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ.

Συνημμένα
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ_signed.pdf)ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ_signed.pdf[ ]446 kB

Μετά από αιτήματα Προέδρων Β.Κ. και Προέδρων Επιτροπών εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχετικά με τη δυσκολία στελέχωσης των Eπιτροπών Εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σας ενημερώνουμε ότι:

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία των εξετάσεων και εφόσον υπάρχει ανάγκη στελέχωσης των Eπιτροπών Εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δύναται να επιτραπεί η συμμετοχή των μελών των Λυκειακών Επιτροπών Εξετάσεων και των γραμματειών τους ως εξεταστών στις επιτροπές αυτές για την ημέρα εξέτασης του μαθήματός τους. Στην περίπτωση αυτή  θεωρείται δικαιολογημένη η απουσία τους από την ΛΕΕ, εφόσον προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του Προέδρου του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου.

Σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. Φ.251/63675/Α5/13-04-2017 εγκυκλίου της Διεύθυνσής μας σας ενημερώνουμε ότι:

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ, που ύστερα από τις απολυτήριες (για τα ΓΕ.Λ.) ή τις απολυτήριες και πτυχιακές (για τα ΕΠΑ.Λ.) εξετάσεις 2017 της πρώτης εξεταστικής περιόδου παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, δικαιούνται να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις του Ιουνίου 2017 και εφόσον αποκτήσουν απολυτήριο ΓΕ.Λ. ή απολυτήριο και πτυχίο ΕΠΑ.Λ. τον Ιούνιο του 2017 θα συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων.        

Στην περίπτωση που οι ανωτέρω μαθητές δεν αποκτήσουν απολυτήριο ή απολυτήριο και πτυχίο αντίστοιχα τον Ιούνιο, ύστερα από τις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, η συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.     

Για τη σωστή διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων ‘με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες’ που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Ημερησίων  ΕΠΑΛ με το Νέο Σύστημα  και σύμφωνα με την εγκύκλιο. Φ.151/80649/Α5/06-05-2017 (ΑΔΑ : ΩΟΛΥ4653ΠΣ-ΑΣΜ), είναι ανάγκη να ενημερώσετε τους υποψήφιους της Διεύθυνσής σας για το χώρο εξέτασής τους και να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση.

Σας επισημαίνουμε ότι:

 1. Στο 3ο Βαθμολογικό Κέντρο (703 Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο) που εδρεύει στο 2Ο ΕΚ Ευόσμου, Τέρμα Σμύρνης-Εύοσμος Θεσσαλονίκη- τηλ. 2310 709565, θα εξετασθούν οι υποψήφιοι ‘με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες’ που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2017 Ημερησίων και Εσπερινών  ΕΠΑΛ και προέρχονται από τις Διευθύνσεις: Ανατ. Θεσ/νίκης, Φλώρινας, Καστοριάς, Σερρών. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων, σας επισυνάπτουμε ως συνημμένο αρχείο χάρτη πρόσβασης στο εξεταστικό κέντρο.
 2. Οι υποψήφιοι ‘με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες’ που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2017 Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ, εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.
Συνημμένα
Download this file (document.pdf)Χάρτης[ ]579 kB
Download this file (Ενημέρωση υποψηφίων.doc.docx)Ενημέρωση υποψηφίων.doc.docx[ ]17 kB
 1. Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
 2. Αριθμός εισακτέων στα τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (Πίνακες ανά τμήμα και ΑΕΙ)
 3. Η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές
 4. Τα επιστημονικά πεδία και οι Συντελεστές Βαρύτητας 2016-17
 5.  Η εγκύκλιος για τις Πανελλαδικές των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 6. Οδηγίες για τους υποψηφίους για το 10% των θέσεων στα ΑΕΙ χωρίς νέα εξέταση
 7. Πως θα υπολογίσετε τα μόρια
 8. Σε ποια τμήματα των ΑΕΙ μπορούν να εισαχθούν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ
 9. Οι νέες ρυθμίσεις για την κατηγορία 10% για την εισαγωγή στα ΑΕΙ
 10. Εγκύκλιος για τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο
 11. Η εγκύκλιος για τα Γενικά Λύκεια
 12. Τι ισχύει για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις