«Διευκρινίσεις για τις απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία»

Σχετικές: 1) Εγκύκλιος υπ. αρ. 40132/Δ2/11-03-2015, 2) έγγραφο υπ. αρ. 44/12-01-2014, 3) Π.Δ. υπ. αρ. 60, ΦΕΚ 65/2006, 4) Υπ. απόφαση 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/2007

Με αφορμή ερωτήματα που τίθενται στην υπηρεσία μας αναφορικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στις απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών με εεα σας υπενθυμίζουμε ότι:

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Γνωστοποίηση ανακοίνωσης προγράμματος εξετάσεων μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Ομάδων προσανατολισμού και Ειδικών Μαθημάτων υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό», για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έτους 2017.

Κατόπιν ερωτημάτων που δέχτηκε η Υπηρεσία μας σχετικά με το χρονοδιάγραμμα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων μαθητών και τελειοφοίτων ΕΠΑ.Λ., σας ενημερώνουμε ότι, έχει δημοσιευτεί Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) με τίτλο «Χρονοδιάγραμμα εξετάσεων σε Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. Μαΐου-Ιουνίου 2017» στις 21-02-2017.

https://www.minedu.gov.gr/rss/27018-21-02-17-xronodiagramma-ton-eksetaseon-se-gymnasia-lykeia-kai-epal-2

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΣΧΕΤ: 1. Φ.251/28322/Α5/20-2-2017 (ΑΔΑ: 7Λ2Ζ4653ΠΣ-ΕΕΗ) εγκύκλιος
2. Φ.251/63675/Α5/13-4-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΩ04653ΠΣ-5ΚΦ) εγκύκλιος

Διευκρινίσεις σχετικά με την παράγραφο 5.2 του διδακτικού βιβλίου «Προγραμματισμός Υπολογιστών» της Γ΄ Τάξης Τομέα Πληροφορικής ΕΠΑ.Λ.

Διευκρινίσεις για την αξιολόγηση του μαθήματος Γενικής Παιδείας «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017