Μετά από αιτήματα Προέδρων Β.Κ. και Προέδρων Επιτροπών εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχετικά με τη δυσκολία στελέχωσης των Eπιτροπών Εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σας ενημερώνουμε ότι:

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία των εξετάσεων και εφόσον υπάρχει ανάγκη στελέχωσης των Eπιτροπών Εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δύναται να επιτραπεί η συμμετοχή των μελών των Λυκειακών Επιτροπών Εξετάσεων και των γραμματειών τους ως εξεταστών στις επιτροπές αυτές για την ημέρα εξέτασης του μαθήματός τους. Στην περίπτωση αυτή  θεωρείται δικαιολογημένη η απουσία τους από την ΛΕΕ, εφόσον προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του Προέδρου του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου.