Για τη σωστή διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων ‘με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες’ που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Ημερησίων  ΕΠΑΛ με το Νέο Σύστημα  και σύμφωνα με την εγκύκλιο. Φ.151/80649/Α5/06-05-2017 (ΑΔΑ : ΩΟΛΥ4653ΠΣ-ΑΣΜ), είναι ανάγκη να ενημερώσετε τους υποψήφιους της Διεύθυνσής σας για το χώρο εξέτασής τους και να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση.

Σας επισημαίνουμε ότι:

  1. Στο 3ο Βαθμολογικό Κέντρο (703 Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο) που εδρεύει στο 2Ο ΕΚ Ευόσμου, Τέρμα Σμύρνης-Εύοσμος Θεσσαλονίκη- τηλ. 2310 709565, θα εξετασθούν οι υποψήφιοι ‘με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες’ που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2017 Ημερησίων και Εσπερινών  ΕΠΑΛ και προέρχονται από τις Διευθύνσεις: Ανατ. Θεσ/νίκης, Φλώρινας, Καστοριάς, Σερρών. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων, σας επισυνάπτουμε ως συνημμένο αρχείο χάρτη πρόσβασης στο εξεταστικό κέντρο.
  2. Οι υποψήφιοι ‘με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες’ που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2017 Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ, εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.
Συνημμένα
Download this file (document.pdf)Χάρτης[ ]579 kB
Download this file (Ενημέρωση υποψηφίων.doc.docx)Ενημέρωση υποψηφίων.doc.docx[ ]17 kB