«Διευκρινίσεις για τις απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία»

Σχετικές: 1) Εγκύκλιος υπ. αρ. 40132/Δ2/11-03-2015, 2) έγγραφο υπ. αρ. 44/12-01-2014, 3) Π.Δ. υπ. αρ. 60, ΦΕΚ 65/2006, 4) Υπ. απόφαση 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/2007

Με αφορμή ερωτήματα που τίθενται στην υπηρεσία μας αναφορικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στις απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών με εεα σας υπενθυμίζουμε ότι:

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.