Α) Δελτίο Εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων 2017.

Β) Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση.