Με την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων των υποψηφίων, τελειοφοίτων και αποφοίτων, των ΓΕ.Λ. για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, εκφράζουμε την  ικανοποίησή μας για την άρτια οργάνωση και διεξαγωγή τους.

Οι υποψήφιοι, τελειόφοιτοι και απόφοιτοι, επέδειξαν υπευθυνότητα και συνέπεια ως προς τις υποχρεώσεις τους συμβάλλοντας στην ομαλή διεξαγωγή τους.

Οι γονείς των υποψηφίων παρείχαν διακριτικά την υποστήριξή τους στα παιδιά τους.

Οι Επιτροπές των Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε., Ε.Ε.Δ.Δ.Ε., Λ.Ε. και Ε.Ε.Κ. για τους υποψηφίους με αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες) και οι Επιτηρητές, για άλλη μια φορά, με υψηλό αίσθημα ευθύνης εγγυήθηκαν και διεφύλαξαν το κύρος, την αξιοπιστία και το αδιάβλητο της διεξαγωγής των εξετάσεων.

Επίσης, η Περ/κή Διεύθυνση Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας και οι τοπικοί φορείς, Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, Ιερά Μητρόπολη, Δήμοι, Γενικό Νοσοκομείο, Αστυνομία, ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων με τη συνδρομή τους σε τομείς ανάλογους των αρμοδιοτήτων τους.

Τα Μ.Μ.Ε. και η Τοπική Κοινωνία πλαισίωσαν με σεβασμό την προσπάθεια των υποψηφίων, των γονέων και των εκπαιδευτικών, καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων, από 16 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2016.

Σε συνέχεια των αναγραφομένων μας, επιτρέψατέ μας να εκφράσουμε τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μας σε όλους, όσοι συνέβαλαν και φέτος στην άρτια, έγκυρη και αδιάβλητη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Τέλος, ευχόμεθα σε όλους καλή συνέχεια στο έργο σας και στους υποψηφίους μας καλά αποτελέσματα.