Μέλη της Λυκειακής Επιτροπής Εξετάσεων και των γραμματειών τους, εφόσον υπάρχει ανάγκη στελέχωσης των Eπιτροπών Εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για την ημέρα εξέτασης του μαθήματός τους, μπορούν να συμμετέχουν ως εξεταστές στις επιτροπές αυτές. Στην περίπτωση αυτή  θεωρείται δικαιολογημένη η απουσία τους από την ΛΕΕ, εφόσον προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του Προέδρου του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου.