Με βάση το παραπάνω σχετικό (κεφ. Η σελ 13), για τη συγκρότηση των επιτροπών των πανελλαδικών εξετάσεων (λυκειακών, επιτηρητών), παρακαλούμε να μας γνωρίσετε μέχρι την Παρασκευή 08-04-2016, τα ονόματα των καθηγητών που έχουν κώλυμα συμμετοχής στις παραπάνω επιτροπές (να αναφέρεται το κώλυμα και η επιτροπή όπου υπάρχει το κώλυμα).

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι Εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.