Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Φορέας 90-27 / Ειδικός Φορέας 182, μέχρι και το μήνα Απρίλιο 2016, που εξοφλείται μέσω της ΥΔΕ Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (ΩΓΞΧ4653ΠΣ-ΦΡΔ.pdf)ΩΓΞΧ4653ΠΣ-ΦΡΔ.pdf[ ]1073 kB

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Φορέας 90-27 / Ειδικός Φορέας 182, μέχρι και το μήνα Μάρτιο 2016, που εξοφλείται μέσω της ΥΔΕ Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (ΩΨΥΝ4653ΠΣ-3ΙΚ.pdf)ΩΨΥΝ4653ΠΣ-3ΙΚ.pdf[ ]1086 kB

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Φορέας 90-27 / Ειδικός Φορέας 182, μέχρι και το μήνα Ιανουάριο 2016, που εξοφλείται μέσω της ΥΔΕ Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (78Ρ14653ΠΣ-Π92.pdf)78Ρ14653ΠΣ-Π92.pdf[ ]511 kB

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Φορέας 90-27 / Ειδικός Φορέας 182, μέχρι και το μήνα Φεβρουάριο 2016, που εξοφλείται μέσω της ΥΔΕ Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (791Ρ4653ΠΣ-ΡΙΩ.pdf)791Ρ4653ΠΣ-ΡΙΩ.pdf[ ]511 kB

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Φορέας 90-27 / Ειδικός Φορέας 182, μέχρι και το μήνα Δεκέμβριο 2015, που εξοφλείται μέσω της ΥΔΕ Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (77ΕΙ4653ΠΣ-Ε2Ο_.pdf)77ΕΙ4653ΠΣ-Ε2Ο_.pdf[ ]510 kB