Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Φορέας 90-27 / Ειδικός Φορέας 182, μέχρι και το μήνα Απρίλιο 2017, που εξοφλείται μέσω της ΥΔΕ Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (ΨΠΧ84653ΠΣ-00Δ.pdf)ΨΠΧ84653ΠΣ-00Δ.pdf[ ]1333 kB

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Φορέας 90-27 / Ειδικός Φορέας 182, μέχρι και το μήνα Μάρτιο 2017, που εξοφλείται μέσω της ΥΔΕ Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (Ψ6ΘΓ4653ΠΣ-Ζ7Μ.pdf)Ψ6ΘΓ4653ΠΣ-Ζ7Μ.pdf[ ]2161 kB

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Φορέας 90-27 / Ειδικός Φορέας 182, μέχρι και το μήνα Ιανουάριο 2017, που εξοφλείται μέσω της ΥΔΕ Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (6ΝΒ64653ΠΣ-Υ30_.pdf)6ΝΒ64653ΠΣ-Υ30_.pdf[ ]1224 kB

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Φορέας 90-27 / Ειδικός Φορέας 182, μέχρι και το μήνα Φεβρουάριο 2017, που εξοφλείται μέσω της ΥΔΕ Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (Ψ0ΝΞ4653ΠΣ-ΛΗΒ.pdf)Ψ0ΝΞ4653ΠΣ-ΛΗΒ.pdf[ ]1245 kB

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Φορέας 90-27 / Ειδικός Φορέας 182, μέχρι και το μήνα Δεκέμβριο 2016, που εξοφλείται μέσω της ΥΔΕ Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (ΩΤΡΟ4653ΠΣ-Ι54.pdf)ΩΤΡΟ4653ΠΣ-Ι54.pdf[ ]1176 kB