Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Ειδικός Φορέας 1019-201-9922600, μέχρι και το μήνα Απρίλιο του 2019, που εξοφλείται μέσω της Δ.Υ.Ε.Ε. Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (ΩΔΘΡ4653ΠΣ-8ΔΧ.pdf)ΩΔΘΡ4653ΠΣ-8ΔΧ.pdf[ ]221 kB

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Ειδικός Φορέας 1019-201-9922600, μέχρι και το μήνα Μάρτιο του 2019, που εξοφλείται μέσω της Δ.Υ.Ε.Ε. Καστοριάς

Συνημμένα
Download this file (60Ι44653ΠΣ-ΛΟ7.pdf)60Ι44653ΠΣ-ΛΟ7.pdf[ ]222 kB

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Ειδικός Φορέας 1019-201-9922600, μέχρι και το μήνα Ιανουάριο του 2019, που εξοφλείται μέσω της Δ.Υ.Ε.Ε. Καστοριάς

Συνημμένα
Download this file (6ΜΛΜ4653ΠΣ-ΛΒΡ.pdf)6ΜΛΜ4653ΠΣ-ΛΒΡ.pdf[ ]241 kB

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Ειδικός Φορέας 1019-201-9922600, μέχρι και το μήνα Φεβρουάριο του 2019, που εξοφλείται μέσω της Δ.Υ.Ε.Ε. Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (6ΑΦ84653ΠΣ-ΣΜΥ.pdf)6ΑΦ84653ΠΣ-ΣΜΥ.pdf[ ]221 kB

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Φορέας 90-27 / Ειδικός Φορέας 182, μέχρι και το μήνα Δεκέμβριο του 2018, που εξοφλείται μέσω της Δ.Υ.Ε.Ε. Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (ΩΣΡΕ4653ΠΣ-ΚΤΛ.pdf)ΩΣΡΕ4653ΠΣ-ΚΤΛ.pdf[ ]327 kB