Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Ειδικός Φορέας 1019-201-9922600, μέχρι και το μήνα Οκτώβριο του 2019, που εξοφλείται μέσω της Δ.Υ.Ε.Ε. Καστοριάς.

 

Συνημμένα
Download this file (6ΟΠΧ4653ΠΣ-7Ω3.pdf)6ΟΠΧ4653ΠΣ-7Ω3.pdf[ ]261 kB