Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Φορέας 90-27 / Ειδικός Φορέας 182, μέχρι και το μήνα Μάιο 2017, που εξοφλείται μέσω της ΥΔΕ Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (ΩΤΘ04653ΠΣ-2ΛΥ.pdf)ΩΤΘ04653ΠΣ-2ΛΥ.pdf[ ]1369 kB