Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Φορέας 90-27 / Ειδικός Φορέας 182, μέχρι και το μήνα Μάρτιο 2017, που εξοφλείται μέσω της ΥΔΕ Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (Ψ6ΘΓ4653ΠΣ-Ζ7Μ.pdf)Ψ6ΘΓ4653ΠΣ-Ζ7Μ.pdf[ ]2161 kB