Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Φορέας 90-27 / Ειδικός Φορέας 182, μέχρι και το μήνα Φεβρουάριο 2017, που εξοφλείται μέσω της ΥΔΕ Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (Ψ0ΝΞ4653ΠΣ-ΛΗΒ.pdf)Ψ0ΝΞ4653ΠΣ-ΛΗΒ.pdf[ ]1245 kB