Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Φορέας 90-27 / Ειδικός Φορέας 182, μέχρι και το μήνα Ιανουάριο 2017, που εξοφλείται μέσω της ΥΔΕ Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (6ΝΒ64653ΠΣ-Υ30_.pdf)6ΝΒ64653ΠΣ-Υ30_.pdf[ ]1224 kB