Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Φορέας 90-27 / Ειδικός Φορέας 182, μέχρι και το μήνα Οκτώβριο 2016, που εξοφλείται μέσω της ΥΔΕ Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (7ΚΘ64653ΠΣ-5Κ3.pdf)7ΚΘ64653ΠΣ-5Κ3.pdf[ ]1145 kB