Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Φορέας 90-27 / Ειδικός Φορέας 182, μέχρι και το μήνα Φεβρουάριο 2016, που εξοφλείται μέσω της ΥΔΕ Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (791Ρ4653ΠΣ-ΡΙΩ.pdf)791Ρ4653ΠΣ-ΡΙΩ.pdf[ ]511 kB