Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Φορέας 90-27 / Ειδικός Φορέας 182, μέχρι και το μήνα Δεκέμβριο 2015, που εξοφλείται μέσω της ΥΔΕ Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (77ΕΙ4653ΠΣ-Ε2Ο_.pdf)77ΕΙ4653ΠΣ-Ε2Ο_.pdf[ ]510 kB