Στο πλαίσιο προώθησης της έκδοσης νέου π.δ. περί Αξιολόγησης των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» και σε συνέχεια:

  • της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ4/177399/Δ4/22-10-2018 εγκυκλίου, με την οποία ενημερωθήκατε σχετικάμε τα Γραπτώς Εξεταζόμενα και τα Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα κατά τις τελικές προαγωγικές,απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ., και
  •  της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ4/199568/Δ4/20-11-2018 εγκυκλίου, με την οποία ενημερωθήκατε σχετικά με την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών των ΕΠΑ.Λ. και τον τρόπο αξιολόγησης και εξέτασης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας διατάξεις του προωθούμενου π.δ. που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη διαδικασία προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων για τους/τις μαθητές/τριες των:
Συνημμένα
Download this file ([2019.pdf)[2019.pdf[ ]225 kB