Εκτύπωση

Σας αποστέλουμε το ΦΕΚ 2944 Β 20-7-2018 με θέμα: ". Αναθέσεις μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου

(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.)."

Κατηγορία: Αναθέσεις ΣΜΕΑΕ
Εμφανίσεις: 573