Εκτύπωση

Η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή καθορίζεται από το Νόμο 3528/2007  και το άρθρο 31

Κατηγορία: Νομοθεσία
Εμφανίσεις: 331