ΚΕΦ. 1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


Α. Οι ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις στα 2 μουσικά μαθήματα για εισαγωγή στα μουσικά τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις - του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)
- της Φ.253/23170/Α5/ (ΦΕΚ 504 Β΄/2019) Υ.Α.
- της Φ.253/69990/Α5/ (ΦΕΚ 1736 Β΄ /2019) Υ.Α.
- της Φ.253/ 86661 /Α5/ (ΦΕΚ 2190 Β΄/2019) Υ.Α.
- της Φ.253.1/91555/Α5 (ΦΕΚ 2288 Β΄/2019) Κ.Υ.Α.

 

Β. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές τις εξετάσεις έχουν όσοι υποψήφιοι το δήλωσαν με τη σχετική Αίτηση-Δήλωση του Μαρτίου.

 

Γ. Το πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» ορίστηκε με σχετική ΥΑ, ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ
29-6-2019
1-7-2019
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
10.00 π.μ.
08.30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μισή ώρα πριν την ώρα εξέτασης. Για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2΄ με 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο. Για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30’ λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών, άρα συνολική εξέταση δυόμιση ώρες.