Εκτύπωση

Σχετ.:
1. Η με αριθμ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. με θέμα: «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Τεύχος Β΄ 1371).
2. Η με αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/2899/08-06-2018 Εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Καστοριάς με θέμα : «Λειτουργία Μουσικού Σχολείου - Εισαγωγή μαθητών στην Α' τάξη Γυμνασίων Μουσικών Σχολείων».
3. Η με αριθμ. πρωτ.4613/06-06-2018 Εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Κοζάνης με θέμα : «Εισήγηση για αριθμό τμημάτων των Μουσικών Σχολείων της Δ.Δ.Ε. Κοζάνης».
4. Η με αριθμ. πρωτ. 2400/06-06-2018 Εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Φλώρινας με θέμα : «Εισήγηση για πλήθος τμημάτων στην Α’ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Αμυνταίου κατά το σχ. έτος 2018-2019».
5. Η με αριθμ. πρωτ. 181/07-06-2018 Πρόταση Μουσικού Σχολείου Καστοριάς.
6. Η με αριθμ. πρωτ. 628/06-06-2018 Πρόταση Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας
7. Η με αριθμ. πρωτ. 344/01-06-2018 Πρόταση Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 163/6-6-2018 έγγραφο του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου
9. Τις πράξεις των Συλλόγων Διδασκόντων των Μουσικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας .


Αποφασίζουμε


Ορίζουμε τον αριθμό τμημάτων των Μουσικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για το διδακτικό έτος 2018- 2019 ως εξής:

Κατηγορία: Λειτουργία Σχολείων
Εμφανίσεις: 228