Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της ΔΔΕ Καστοριάς

    Έχοντας υπόψη:

 

..................................

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε ως Εξεταστικό  Κέντρο για τις εξετάσεις του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών το 1ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς.