Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής υπουργικής απόφασης, της με αριθμ. πρωτ. Φ6/27540/Δ4/21.02.2019 εγκυκλίου και σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αφορούν στην ύλη του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Υγιεινή» της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. των ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας-Ευεξίας για το σχολικό έτος 2018-19, σας αποστέλλουμε διευκρινίσεις που αφορούν την ενότητα 5.4 Αποχέτευση – Απορρίμματα του κεφαλαίου 5 «ΥΓΙΕΙΝΗ» (σελ. 52966).

Συνημμένα
Download this file ([2019.pdf)[2019.pdf[ ]175 kB