Απαντώντας στο από 03-11-2020 αίτημά σας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 59/22-12-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε για το σχολικό έτος  2020-2021, την διεξαγωγή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO  Hellas που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης όλων των τάξεων και όλων των τύπων σχολείων της χώρας, και θα  πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί  τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας  (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό-COVID 19 και σύμφωνα με τις εξής  προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με την απαραίτητη προϋπόθεση της μη παρακώλυσης του σχολικού προγράμματος και της ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών. Συνεπώς, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υλοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος και να μην απαιτείται η προετοιμασία των μαθητών/τριών να γίνεται εντός ωρολογίου προγράμματος.