Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 168761/Δ2/14-12-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας σε αίτημα της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό (ΕΕΦ) που αφορά σε έγκριση διοργάνωσης Μαθητικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο του εορτασμού της 25ης Μαρτίου 2021 με θέμα «Ο Φιλελληνισμός, η συμβολή του στην απελευθέρωση της Ελλάδος και στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση», σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 57/10-12-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διοργάνωση του εν λόγω διαγωνισμού για μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2020-2021.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να προβάλει και να τιμήσει τη συνεισφορά των φιλελλήνων στην Ελλάδα και διεθνώς κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μπορούν να σχεδιάσουν εκδηλώσεις, όπως θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και εικαστικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της εορτής της 25ης Μαρτίου 2021, στις οποίες θα αναφερθούν σε θέματα σχετικά με τον φιλελληνισμό και τη δράση των φιλελλήνων στην Ελλάδα και διεθνώς.

Τα σχολεία που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν μπορούν να βιντεοσκοπήσουν τις εκδηλώσεις τους και να στείλουν τα βίντεο στην ΕΕΦ μέχρι την 30 Απριλίου 2020. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στα σχολεία με φυσική παρουσία, τα σχολεία μπορούν και πάλι να παρουσιάσουν το έργο τους μέσω διαδικτύου, και να στείλουν το υλικό ηλεκτρονικά με τον ίδιο τρόπο. Επίσης εάν τα σχολεία αναβάλουν τις σχετικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από το 1821 σε άλλη ημερομηνία, μπορεί να μετατεθεί και η τελική ημερομηνία του διαγωνισμού ανάλογα.