ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Αξιολόγηση από την Κριτική Επιτροπή των εργασιών για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής- Δημιουργικού Σχεδίου Εξωφύλλου Σχολικού Βιβλίου για μαθήτριες και μαθητές των Γυμνασίων, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ (και της Σιβιτανίδειου Σχολής), ΣΜΕΑ καθώς και των Διαπολιτισμικών, Μουσικών, Εκκλησιαστικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων της Ελλάδας και της Ομογένειας με θέμα: «Εμείς, οι μαθήτριες και οι μαθητές, σχεδιάζουμε τα νέα εξώφυλλα των σχολικών βιβλίων», που διοργάνωσε το 11ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Υπουργείο Εσωτερικών) κατά το σχολικό έτος 2018/19, η διεξαγωγή του οποίου έχει εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ. Φ15/70537/Δ2/5.5.2019).

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής Μιλτιάδης Παπανικολάου, Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης - Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), πρόεδρος, Ξενοφών Σαχίνης, Καθηγητής Χαρακτικής – Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ, Γεώργιος Τσακίρης, Καθηγητής Ζωγραφικής – Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ, Κάτια Κιλεσσοπούλου, Δρ. Ιστορικός της Τέχνης, Ελένη Κάρτσακα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 08 – 2ο ΠΕΚΕΣ Θεσσαλονίκης, Νικολέτα Μπεχλιβάνη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 78 – 1ο ΠΕΚΕΣ Θεσσαλονίκης, Αναστασία Πέτικου, μαθήτρια τμήματος Α3 του 11ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης και Αλεξάνδρα Ρασσιδάκη-Κυριακίδου, μαθήτρια τμήματος Γ΄ Ανθρωπιστικών Σπουδών του 11ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, ανακοινώνουν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού: