Αγαπητές συναδέλφισσες, Αγαπητοί συνάδελφοι,


Για το σχολικό έτος 2018-19
το 9
ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας
θα δ ιε ξ αχθε ί για την Πε ρ ιφ έ ρ ε ια Δυτικής Μακε δ ονίας, στην
πόλη της
Καστοριάς,
την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019,
στο ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά)

Συνημμένα
Download this file (Συνημμένο χωρίς τίτλο 00118.pdf)Μαθητικό Φεστιβάλ[ ]251 kB